Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.196.299

Tytuł:

uchwała nr 740/LXIII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie Uchylenia Uchwały Nr 594/XLVII/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zasad i warunków używania Herbu Miasta Częstochowy zmienionej Uchwałą Nr 768/LVIII/02 z dnia 31 stycznia 2002 roku Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmiany Uchwały Nr 594/XLVII/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zasad i warunków używania Herbu Miasta Częstochowy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-09-22
Organ wydający:Rada Miasta Częstochowy
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 196 pozycja: 2995
Hasła:HERBY,FLAGI

UCHWAŁA NR 740/LXIII/2010 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie Uchylenia Uchwały Nr 594/XLVII/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zasad i warunków używania Herbu Miasta Częstochowy zmienionej Uchwałą Nr 768/LVIII/02 z dnia 31 stycznia 2002 roku Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmiany Uchwały Nr 594/XLVII/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zasad i warunków używania Herbu Miasta Częstochowy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Statutu Miasta Częstochowy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 150/XVI/03 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu miasta Częstochowy Rada Miasta w Częstochowie uchwala: § 1. Traci moc Uchwała Nr 594/XLVII/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zasad i warunków używania Herbu Miasta Częstochowy zmieniona Uchwałą Nr 768/LVIII/02 z dnia 31 stycznia 2002 roku Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmiany Uchwały Nr 594/XLVII/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zasad i warunków używania Herbu Miasta Częstochowy. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Częstochowy Ewa Pachura

Id: MCABG-ZDRDZ-WANYJ-OECCZ-SFTIH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.339

  uchwała nr 611/LIII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Częstochowy na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.217.317

  sprawozdanie nr 1/10 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 12 marca 2010r. z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.393

  uchwała nr 162/XI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 150/XVI/03 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu miasta Częstochowy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.63.1021

  uchwała nr 637/LVI/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 615/XLIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.393

  uchwała nr 164/XI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Uchylenie uchwały rady nadzorczej spółdzielni

  Jesteśmy członkami Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do WSZYSTKICH lokali położonych w jednym z budynków. Chcemy spowodować (...)

 • Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

  Czy przy sprzedaży mieszkań tzw. komunalnych, gmina może stosować dowolne bonifikaty zniżki dla osób fizycznych lokatorów? Czy stosuje się bonifikaty upusty od "widzimisię" (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.196.299

  uchwała nr 735/LXIII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.196.299

  uchwała nr 732/LXIII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 428/XXXIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych w Częstochowie, w których to szkołach od 1 września 2004 r. będą utworzone oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich w celu odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.196.299

  uchwała nr L/520/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.196.299

  uchwała nr L/517/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia Parku Pokoju jako strefy wolnej od dymu tytoniowego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.196.299

  uchwała nr L/515/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Cieszyna


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.