Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.27

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/567/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/477/2005 Rady Miasta Racibórz w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dla przedszkoli niepublicznych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-01-11
Organ wydający:Rada Miasta Racibórz
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 2 pozycja: 27
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.5.69

  uchwała nr XXXVII/564/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg położonych w granicach Miasta Racibórz, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Racibórz

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.5.68

  uchwała nr XXXVII/563/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.224.383

  uchwała nr IX/127/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/645/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie podziału miasta Racibórz na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.200.306

  uchwała nr XLIV/689/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/615/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Racibórz

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3562

  uchwała nr XVIII/251/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbywanie z bonifikatą nieruchomości w trybie art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Zaskarżanie uchwał rady miasta

  Jestem mieszkańcem miasta X i zameldowany w tym mieście na stałe. W dniu 28.10.2005 roku uchwałą rady miasta stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Następnie w dniu (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.26

  uchwała nr XXXI/230/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji ?etap I dla Gminy Lipowa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.25

  uchwała nr 447/XLV/2009 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.24

  uchwała nr XL/373/09 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.23

  uchwała nr 261/XXX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.22

  uchwała nr Nr XXIX/928/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/674/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.