Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.350

Tytuł:

uchwała nr 282/XXXII/09 Rady Gminy Poczesna z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi na terenie gminy Poczesna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-12
Organ wydający:Rada Gminy Poczesna
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 23 pozycja: 350
Hasła:ZWIERZĘTA
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

  uchwała nr 125/XXXII/09 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 13 października 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Szczuczyn oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.270.449

  uchwała nr 195/XIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 466/XXXIV/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta Częstochowy bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.293

  uchwała nr 442/XLI/09 Rady Miasta Żory z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi na terenie Miasta Żory

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.177

  uchwała nr XXVII/219/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.682

  uchwała nr XXXVIII/284/2010 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.349

  uchwała nr XXXVIII/235/2009 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia godzin pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy Pilica

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.348

  uchwała nr XXXIX/270/09 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Stanica

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.347

  uchwała nr XXXII/65/2009 Rady Gminy Mszana z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.346

  uchwała nr LIV/390/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.345

  uchwała nr XXXIX/545/2009 Rady Miasta Jaworzno z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostęonych działających na terenie miasta Jaworzna


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.