Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.267.439

Tytuł:

uchwała nr LIV/270/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Lipie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 267 pozycja: 4398
Hasła:

UCHWAŁA NR LIV/270/2010 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmianami ) , art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zmianami ) Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje: § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (Monitor Polski nr 76, poz. 960) z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 32,00 zł za 1 dt. § 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/189/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie . § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie Zbigniew Bystrzykowski

Id: FOFRC-OZDPE-UXXWP-VIVRF-VTPQF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.305.515

  uchwała nr XIX/122/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.802

  uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6486

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6281

  uchwała nr XXXIX/316/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.204.6336

  uchwała nr XXXIX/224/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kosów Lacki

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.267.439

  uchwała nr LIV/269/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.267.439

  uchwała nr XXIX/197/10 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.267.439

  uchwała nr 411/XLIV/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.267.439

  uchwała nr XLVII/382/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.267.439

  uchwała nr 302/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.