Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.279.467

Tytuł:

uchwała nr III/58/25/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2010r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Ruda Śląska

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-12-29
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 279 pozycja: 4673
Hasła:AGLOMERACJE

Uchwała Nr III/58/25/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie: wyznaczenia Aglomeracji Ruda Śląska Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005 roku, poz. 2019 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Ruda Śląska, zwaną dalej ?aglomeracją?, o równoważnej liczbie mieszkańców 153 729 RLM, z 3 oczyszczalniami ścieków komunalnych: 1) ?Orzegów? w Rudzie Śląskiej-Orzegowie, przy ulicy Bytomskiej 70, 2) ?Barbara? w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, przy ulicy Barbary (bez numeru), 3) ?Halemba - Centrum?, w Rudzie Śląskiej- Halembie, przy ulicy Młyńskiej 100. 2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w obrębie gminy Ruda Śląska miasta na prawach powiatu. 3. Aglomerację tworzą następujące miejscowości: miasto Ruda Śląska, Bielszowice, Bykowina, Chebzie, Czarny Las, Godula, Halemba, Kłodnica, Kochłowice, Nowy Bytom, Orzegów, Stara Kuźnia i Wirek. § 2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Michał Czarski

Id: PZZDU-PCCUK-EZCNA-OPHFA-GUADX. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/58/25/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2010 r. Zalacznik1.JPG Aglomeracja Ruda Śląska - mapa 1

Id: PZZDU-PCCUK-EZCNA-OPHFA-GUADX. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/58/25/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2010 r. Zalacznik2.JPG Aglomeracja Ruda Śląska - mapa 2

Id: PZZDU-PCCUK-EZCNA-OPHFA-GUADX. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.354

  uchwała nr 997/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 626/XXXIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska, z dnia 30 października 2008 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.176

  uchwała nr 1068/LVIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy odcinkowi autostrady A-4 położonej w granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.73.1186

  uchwała nr 984/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.96.1813

  uchwała nr PR.0007.69.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1126/LXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska zmienionej Uchwałami Nr 1154/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.08.2010 r., Nr 1198/LXXII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.10.2010 r., Nr 43/IV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2010 r., Nr PR.0007.42.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.02.2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.149.244

  uchwała nr 1126/LXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.278.467

  uchwała nr LVI/471/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.278.467

  uchwała nr 402/XLII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Konopiska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.278.467

  uchwała nr LI/344/2010 Rady Gminy Ciasna z dnia 23 września 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.278.466

  uchwała nr LII/999/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ul. ks. Józefa Czempiela

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.278.466

  uchwała nr LII/998/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 września 2010r. zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ul. Ignacego Mościckiego i placu AKS

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.