Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.281.474

Tytuł:

uchwała nr BRM.0150/XLIX/381/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-12-30
Organ wydający:Rada Miejska w Radlinie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 281 pozycja: 4743
Hasła:INNE

UCHWAŁA NR BRM.0150/XLIX/381/10 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.19 , art. 18 ust.2 pkt15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591 tj. z późn. zmian.) i 19c, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Radlinie uchwala, co następuje: § 1. Określa się tryb realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. § 2. Określa się szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały odpowietrza się Burmistrzowi Radlina. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Załącznik do Uchwały Nr BRM.0150/XLIX/381/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 października 2010 r. Zalacznik1.pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie mgr inż. Jacek Sobik

Id: RZNFK-HTDCO-JFDNS-CWDNY-FOQEJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.254.394

  uchwała nr XLVI/753/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.403

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.2313

  uchwała nr 35/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 17/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.686

  uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.281.474

  uchwała nr 345/XLIX/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 141/XIX/2008 Rady Gminy Miedźno z dnia 17 kwietnia 2008r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.281.474

  uchwała nr LV/354/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.281.474

  uchwała nr LXIX/459/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.281.473

  uchwała nr 524/LVI/2010 Rady Gminy Koszęcin z dnia 21 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Koszęcinie (rejon cmentarza, rejon ośrodka wypoczynkowego, rejon ulic Mickiewicza i Kopernika, rejon skrzyżowania ulicy Sobieskiego z ulicą Sportową, rejon ulicy Mieszka)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.281.473

  uchwała nr LXIII/795/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie - Zdrój

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.