Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.282.479

Tytuł:

aneks nr 1 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 września 2010r. do Porozumienia z dnia 10.07.2009 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-12-31
Organ wydający:Prezydent Miasta Wodzisław Śląski; Zarząd Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 282 pozycja: 4793
Hasła:

ANEKS NR 1 z dnia 16 września 2010 r. do Porozumienia z dnia 10.07.2009 r. powierzającego Miastu Wodzisław Śląski prowadzenie zadania p.n. ?Opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich - etap I (dokumentacja środowiskowa i geologiczna)? zawarty pomiędzy : Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: Zbyszka Zaborowskiego Piotra Spyry a Miastem Wodzisław Śląski , z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 4 reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Mieczysława Kieca. § 1. Na podstawie § 6 Porozumienia z dnia 10.07.2009 r. strony postanawiają zmienić brzmienie: 1. § 2 pkt. 4 ppkt. b na następujące: ?II transza w wysokości 189.730 zł, po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia?, 2. § 5 na następujące: ?Porozumienie zawiera się na okres do 30 września 2011r.?. § 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. § 3. Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia. § 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 5. Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Województwo Śląskie WICEMARSZAŁEK Zbyszek Zaborowski CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Piotr Spyra SKARBNIK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Elżbieta Stolorz-Krzisz

Id: UNNYA-BXQCP-CBIJN-ILEWE-GVDPT. Podpisany Strona 1

Wicemarszałka Województwa Śląskiego Członka Zarządu Województwa Śląskiego

Miasto Wodzisław Śląski PREZYDENT MIASTA Mieczysław Kieca

SKARBNIK MIASTA mgr Tadeusz Bednorz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.457

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 września 2011r. do Porozumienia nr 128/KT/2009 z dnia 10 lipca 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1586

  aneks nr 9 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.74.1216

  aneks Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego do Porozumienia z dnia 30 lipca 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.104

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Wójta Gminy Gorzyce z dnia 7 listopada 2011r. do Porozumienia z dnia 29 września 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.12.237

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Wójta Gminy Gorzyce z dnia 3 listopada 2010r. do Porozumienia z dnia 29 września 2010r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.282.479

  aneks nr 1/2010 Burmistrza Miasta w Woźnikach; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 15 września 2010r. do Porozumienia z dnia 15 marca 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.282.479

  aneks nr 1/2010 Burmistrza Miasta w Woźnikach; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 15 września 2010r. do Porozumienia z dnia 15 marca 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.282.479

  porozumienie nr 113/KT/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15 września 2010r. w przedmiocie powierzenia Gminie Ogrodzieniec prowadzenia zadania p.n.: ?Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Giebło Kolonia?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.282.478

  porozumienie nr 112/KT/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15 września 2010r. w przedmiocie powierzenia Gminie Ogrodzieniec prowadzenia zadania p.n.: ? Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzamcze ?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.282.478

  aneks nr 1 Wójta Gminy Poczesna; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 września 2010r. do Porozumienia z dnia 1.06.2010 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.