Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.482

Tytuł:

porozumienie nr 617/2009 Burmistrza Wilamowic; Zarządu Powiatu Bielskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia zadań związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych położonych w granicach miasta Wilamowice, o długości 5,026 km

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-24
Organ wydający:Burmistrz Wilamowic; Zarząd Powiatu Bielskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 32 pozycja: 482
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.536

  porozumienie nr 584/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wilamowice; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2011r. w przedmiocie powierzenia zadań związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych położonych w granicach miasta Wilamowice, o długości 5,026 km

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.44.794

  porozumienie nr 535/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Wilamowice; Zarządu Powiatu Bielskiego z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych położonych w granicach miasta Wilamowice, o długości 5,026 km

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.1254

  porozumienie nr 2 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków ; Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2010r. do porozumienia z dnia 01 kwietnia 2004r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków prowadzenia spraw związanych z zimowym utrzymaniem niektórych dróg powiatowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.1252

  porozumienie Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 10 grudnia 2010r. Aneks nr 2 z dnia 2010-12-10 do porozumienia z dnia 01 kwietnia 2004r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Przygodzice prowadzenia spraw związanych z zimowym utrzymaniem niektórych dróg powiatowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1447

  aneks nr 2/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ; Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 12 marca 2012r. do porozumienia z dnia 01 kwietnia 2004r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce prowadzenia spraw związanych z zimowym utrzymaniem niektórych dróg powiatowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Zarządca drogi gminnej

  Do kogo powinny być adresowane decyzje organów nadzoru budowlanego w zakresie utrzymania i budowy dróg gminnych? Do Wójta Gminy, Urzędu Gminy czy do Rady Gminy?

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.481

  porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2009/2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.480

  porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zbór Sosnowiec w roku szkolnym 2009/2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.479

  porozumienie Prezydenta Miasta Sosnowca; Wojewody Śląskiego z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wydanie paszportów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.478

  porozumienie nr 17/P/09 Zarządu Powiatu Kluczborskiego; Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie współpracy Powiatu Raciborskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych Powiatu Raciborskiego, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.477

  porozumienie Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Katowice, a będącego mieszkańcem Gminy Miejskiej Łaziska Górne

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.