Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.511

Tytuł:

uchwała nr 152/XXV/09 Rady Gminy Przyrów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 148/XXIV/09 Rady Gminy w Przyrowie z 4 listopada 2009r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-26
Organ wydający:Rada Gminy Przyrów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 34 pozycja: 511
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.288.487

  uchwała nr 45/VII/2011 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 58/X/95 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 24 czerwca 1995 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1394

  uchwała nr 68/X/2012 Rady Gminy Przyrów z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przyrowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.179.283

  uchwała nr 186/XXX/2010 Rady Gminy Przyrów z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie podziału gminy Przyrów na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.251.387

  uchwała nr 192/XXXII/10 Rady Gminy Przyrów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 190/XXXI/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 4 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.212.372

  uchwała nr 39/VI/2011 Rady Gminy Przyrów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Przyrowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.510

  uchwała nr XLIX/392/09 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ornontowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.509

  uchwała nr XLIX/390/09 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Ornontowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.508

  uchwała nr XXXVII/332/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.507

  uchwała nr XXXIX/297/2009 Rady Gminy Milówka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w tym segregowanych oraz usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.506

  uchwała nr XXXIX/295/2009 Rady Gminy Milówka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi Fajkówka w Kamesznicy do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.