Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.715

Tytuł:

uchwała nr XL/10/345/2010 Rady Gminy Suszec z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Gminie Suszec

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-17
Organ wydający:Rada Gminy Suszec
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 46 pozycja: 715
Hasła:DROGI,NAZWY ULIC

UCHWAŁA NR XL/10/345/2010 RADY GMINY SUSZEC z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Gminie Suszec Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje : § 1. Nadać ulicy położonej w Suszcu, obejmującej działki nr 171/24, 197/24, karta mapy 8, obręb Suszec, stanowiące własność  Gminy Suszec, nazwę Jodłowa. § 2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały stanowiący jej integralną część. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec .  § 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec Andrzej Kozyra  

ID: DDESQ-SJTHE-OCNGD-XCUZF-HONVC. Podpisany.

Strona 1 / 2

Andrzej Kozyra  

Przewodniczący Rady Gminy Suszec Andrzej Kozyra

ID: DDESQ-SJTHE-OCNGD-XCUZF-HONVC. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.115.221

  uchwała nr VII/28/40/2011 Rady Gminy Suszec z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Gminie Suszec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.18.351

  uchwała nr XLIX/96/431/2010 Rady Gminy Suszec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Gminie Suszec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6549

  uchwała nr 1219/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 221/XV/95 z dnia 22 listopada 1995r.(w sprawie nadania nazwy: BRZOZOWA ulicy położonej w gminie Piaseczno we wsi Kuleszówka)

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1022

  uchwała nr XXIII/135/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy "Świerkowa" ulicy położonej w miejscowości Boża Wola w Gminie Baranów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.5311

  uchwała nr 248_XI_2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy USTRONNA ulicy położonej we wsi Żabieniec w gminie Piaseczno

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.714

  uchwała nr XXXIX/529/10 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/473/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24.09.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.713

  uchwała nr XXXIX/528/10 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.712

  uchwała nr XXXIX/272/09 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.711

  uchwała nr LI/363/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które dokonały likwidacji azbestowych poryć dachowych i/lub elewacji na terenie swoich nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.710

  uchwała nr XXXVIII/341/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.