Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.856

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/267/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-30
Organ wydający:Rada Gminy Jaworze
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 55 pozycja: 856
Hasła:DROGI,NAZWY ULIC

UCHWAŁA NR XXXIII/267/10 RADY GMINY JAWORZE z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm/ Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje: § 1. Nadać  nazwę - ul. Zimowa ? drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze, urządzonej na pgr. 561/22 - załącznik mapowy 1:2880. § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jaworze.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka  

ID: TYJRQ-PGOFS-NJFDC-QJCAM-MZTOE. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.274.459

  uchwała nr XL/322/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.244.370

  uchwała nr XXXIX/311/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.266.442

  uchwała nr IX/82/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 6 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.158.261

  uchwała nr XXXVII/287/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/241/09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jaworze.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Pojęcie drogi wewnętrznej

  W jaki sposób ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie drogi wewnętrznej?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.855

  uchwała nr XXXII/968/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/913/2009 z 19 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.854

  uchwała nr LXIII/1112/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/1092/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Czeladź

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.853

  uchwała nr LXI/1080/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze gminy Czeladź

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.852

  uchwała nr XLI/218/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.851

  uchwała nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Okrężnej i ul. Szybowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.