Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.58.947

Tytuł:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie ze skarg Zbigniewa Bajera oraz Jana Franiela na Uchwałę Nr LIII/517/06 Rady Miejskiej w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-04-06
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 58 pozycja: 947
Hasła:WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH

Sygn. akt II SA/Gl 544/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2009 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach  w składzie następującym: Przewodniczący   Sędzia NSA Łucja Franiczek (spr.) Sędziowie             Sędzia WSA Iwona Bogucka                                Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska Protokolant           st. sekretarz sądowy Beata Bieroń  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2009 r.  sprawy ze skarg Zbigniewa Bajera oraz Jana Franiela na uchwałę Rady Miejskiej w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 r. nr LIII/517/06 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej terenów położonych w Piekarach Śląskich objętych jednostką  strukturalną  o symbolu planu B19RP, stanowiących działki nr 408/32 mapa 15 d.7 oraz nr 730/39 mapa 15 d.7, 2) zasądza od Gminy Piekary Śląskie na rzecz każdego ze skarżących kwoty po 300 (trzysta) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

ID: LFQOH-URWYH-GNOGV-CIENJ-CAITR. Podpisany.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1130

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ze skarg Joanny Haider, Kazimierza Pietrek, Kajetana Kansy, Joanny Papaja i Zbigniewa Bajera na Uchwałę Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2030

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Wacława Bajera na Uchwałę Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.424

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ze skargi Sylwestra Pitasa na Uchwałę Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr LIII/561/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr LVI/536/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr LIII/569/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazw rondom w Piekarach Śląskich

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.58.946

  uchwała nr XLI/356/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Gen. Józefa Bema w Rydułtowach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.58.945

  uchwała nr XXXIII/240/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kozy oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.58.944

  uchwała nr LIV/1111/10 Rady Miasta Katowice z dnia 1 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.58.943

  uchwała nr LIV/1109/10 Rady Miasta Katowice z dnia 1 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.58.942

  uchwała nr LII/1084/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.