Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.64.1056

Tytuł:

uchwała nr LI/367/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Giebło Kolonia gm. Ogrodzieniec

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-04-14
Organ wydający:Rada Miejska w Ogrodzieńcu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 64 pozycja: 1056
Hasła:DROGI,NAZWY ULIC

UCHWAŁA NR LI/367/2010 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU z dnia 8 lutego 2010 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Giebło Kolonia gm. Ogrodzieniec. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 13 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 2, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity ? Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala co następuje: § 1. Nadać nazwę ?Brzozowa? ulicy położonej w miejscowości Giebło Kolonia zlokalizowanej od skrzyżowania z ulicą  Długą, biegnącej w kierunku wschodnio ? zachodnim zgodnie ze szkicem sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej GRZEGORZ WAŁEK  

Załącznik do uchwały Nr LI/367/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 8 lutego 2010 r. -

ID: APLWX-VGCMN-CCOSL-JFYJH-XLZUQ. Podpisany.

Strona 1 / 2

 

Załącznik do uchwały Nr LI/367/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 8 lutego 2010 r. -

ID: APLWX-VGCMN-CCOSL-JFYJH-XLZUQ. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.6.90

  uchwała nr 269/XXIX/09 Rady Gminy Poczesna z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeziny Kolonia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.187.348

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2011r. do Porozumienia nr 113/KT/2010 z dnia 15.09.2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.106

  uchwała nr 188/XXIV/2009 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kolonia Klepaczka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1730

  uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Powiercie-Kolonia gmina Koło.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.2080

  uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Żelków-Kolonia

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, (...)

 • Stałe zamieszkiwanie a stałe zameldowanie

  Co znaczy w przepisach dotyczących wstąpienia w najem zwrot: "osoba stale zamieszkująca"? Czy chodzi o stałe zameldowanie? Czy wyjazdy tymczasowe członka najbliższej (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.64.1055

  uchwała nr XXXVI/285/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Łazy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.64.1054

  uchwała nr XXXVI/284/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.64.1053

  uchwała nr XXXIV/238/10 Rady Gminy Kobiór z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.64.1052

  uchwała nr XLVI/545/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.64.1051

  uchwała nr XXXVI/319/10 Rady Gminy Brenna z dnia 10 marca 2010r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.