Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.115

Tytuł:

uchwała nr XL/790/2009 Rady Miasta Mikołów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz powierzenie Burmistrzowi Mikołowa uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-01-21
Organ wydający:Rada Miasta Mikołów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 8 pozycja: 115
Hasła:MIENIE KOMUNALNE
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.171.319

  uchwała nr IX/144/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z innych niż obiekty sportowo-rekreacyjne gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz powierzenie Burmistrzowi Mikołowa uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.31.869

  uchwała nr XXIII/134/09 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.

 • DZ. URZ. 2010.46.323

  uchwała nr XLVI/346/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Końskie, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie uprawnień do ustalania wysokości tych opłat

 • DZ. URZ. 2010.111.719

  uchwała nr XLIV/393/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/377/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Raba Wyżna o charakterze obiektów i urządzeń sportowych oraz powierzenia Wójtowi Gminy Raba Wyżna uprawnienia do określenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1553

  uchwała Nr XIX/155/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Świdwin.

porady prawne online

Porady prawne

 • Definicja zadań publicznych

  Jaka jest definicja zadań publicznych? Gdzie można ją znaleźć?

 • Pozwolenie na budowę domu

  Jaki dom mogę zbudować na własnościowej działce rekreacyjnej bez pozwolenia na budowę?

 • Przeprowadzanie przeglądu gaśnic

  W trakcie kontroli terminu przeglądu gaśnic przeciwpożarowych w budynku użyteczności publicznej kontrolujący zarzucił mi, że przeglądy gaśnic w takich obiektach (...)

 • Definicja obiektu użyteczności publicznej

  Został do użytku oddany budynek oczyszczalni, gdzie mają miejsce również pomieszczenia pracowników biurowych związanych z obsługą zadań publicznych gminy. Czy taki (...)

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.114

  uchwała nr XXXVIII/325/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach będących własnością Gminy Miasteczko Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.113

  uchwała nr XXXVIII/324/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawienie lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.112

  uchwała nr XXXIV/310/09 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/297/09 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.111

  uchwała nr 527/XLVI/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Targowisk Miejskich w Lublińcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.110

  uchwała nr 526/XLVI/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 24 listopada 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 183/XIV/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.