Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.115.221

Tytuł:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XXXIV/304/09 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 sierpnia 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-05-31
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 115 pozycja: 2218
Hasła:WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH

Sygn. akt II SA/Gl 1098/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący               Sędzia WSA Rafał Wolnik Sędziowie                         Sędzia WSA Iwona Bogucka                                            Sędzia NSA Łucja Franiczek (spr.) Protokolant                       st. sekretarz sądowy Beata Bieroń  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2011 r.  sprawy ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 sierpnia 2009 r. nr XXXIV/304/09 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

ID: OMJCJ-ELCAI-YXTLO-GNPXI-LOHCP. Podpisany.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.423

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XXXIV/302/09 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 sierpnia 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.423

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XXXIV/303/09 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 sierpnia 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2033

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr V/31/2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 stycznia 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  wyrok nr II SA/Ol 171/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 22 sierpnia 2011 roku nr IX/58/11w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.118.226

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr 587/XLIII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 lutego 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.115.221

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach na Uchwałę Nr XLIX/385/2002 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 sierpnia 2002 r. w przedmiocie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.115.221

  uchwała nr VII/98/11 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Tychy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.115.221

  uchwała nr VI/91/11 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 150/XLVIII/1101/10 z dnia 28 października 2010r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Tychy do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.115.221

  uchwała nr 0150/XLVIII/1101/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2010r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Tychy do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.115.221

  uchwała nr VII/33/45/2011 Rady Gminy Suszec z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 ustawy Karta Nauczyciela

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.