Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.119.227

Tytuł:

uchwała nr 56/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 328/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-06-03
Organ wydający:Rada Miasta Siemianowic Śląskich
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 119 pozycja: 2272
Hasła:

UCHWAŁA NR 56/2011 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: częściowej zmiany Uchwały Nr 328/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz 123 z późn. zm.) Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala § 1. Wprowadzić zmianę w Statucie Siemianowickiego Centrum Kultury stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 328/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 września 2008 r. w ten sposób, że § 2, ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: ?Siedzibą Centrum jest budynek w Siemianowicach Śląskich przy ul. Niepodległości 45. W skład struktury organizacyjnej Centrum wchodzą także: Amfiteatr w Parku Miejskim, budynek przy ul. Wierzbowej 2 oraz pomieszczenia w Willi Fitznera przy ul. 27 stycznia 3 (za wyłączeniem części mieszkalnej obiektu ? 2 lokale mieszkalne i 1 lokal użytkowy)?. § 2. Pozostałych zapisów Statutu Siemianowickiego Centrum Kultury nie zmienia się. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich. § 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich Adam Cebula

Id: YBUKO-RTVCG-TQXNF-KBFNW-DSOCB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.13.218

  uchwała nr 549/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 95/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: nadania nowego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i uchylenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 440/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.395

  uchwała nr 102/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 328/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.13.220

  uchwała nr 558/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 486/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. dotyczącej zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.995

  uchwała nr 175/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały nr 144/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 listopada 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.152.246

  uchwała nr 677/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały nr 328/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.119.227

  uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Nowa Wieś ? obszar VIII zmiany studium

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.119.227

  uchwała nr 07.041.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.119.226

  uchwała nr 07.040.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.119.226

  uchwała nr 07.039.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.119.226

  uchwała nr VIII/71/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla osiedla Gzichów położonego pomiędzy ulicami: Świerczewskiego, Czeladzką, Piastowską, Akacjową

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.