Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.234

Tytuł:

uchwała nr VI/76/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wisły

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-06-08
Organ wydający:Rada Miasta Wisły
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 123 pozycja: 2342
Hasła:

UCHWAŁA NR VI/76/2011 RADY MIASTA WISŁY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wisły Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235) Rada Miasta Wisły uchwala: § 1. Ustalić wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wisły w wysokości 600 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisły. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Janusz Podżorski

Id: LUMNU-YEMMH-WMZDL-JUYOH-SWQZC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr IX/120/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Opola.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.127.241

  uchwała nr VIII/105/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Czeladź

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/67/11 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Oława.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Lewina Brzeskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.234

  uchwała nr VI/75/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym rangi Mistrzostw Polski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.234

  uchwała nr X/135/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Mysłowice oraz zmiany Uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr VIII/80/11 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Straży Miejskiej Mysłowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.233

  uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Łękawica z dnia 4 maja 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.233

  uchwała nr V/41/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.233

  uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/94/07 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.