Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.127.241

Tytuł:

uchwała nr VIII/105/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Czeladź

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-06-14
Organ wydający:Rada Miejska w Czeladzi
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 127 pozycja: 2416
Hasła:

UCHWAŁA NR VIII/105/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Czeladź Na podstawie art. 27, art. 33 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Z 2011r., Nr 45, poz.235) Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje: § 1. Wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Miasta Czeladź wynosi 200 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi mgr Jolanta Moćko

Id: ZUFJG-LNAJC-UKGCJ-PNRLC-LPBFT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.234

  uchwała nr VI/76/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wisły

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr IX/120/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Opola.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/67/11 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Oława.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Lewina Brzeskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.127.241

  uchwała nr VIII/104/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania statutu gminnej jednostce budżetowej ?Żłobkowi Miejskiemu w Czeladzi?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.127.241

  uchwała nr XI/96/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.127.241

  uchwała nr IV/6/6/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/38/5/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.126.241

  sprawozdanie nr ORo.0050.112.2011 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.126.241

  sprawozdanie nr 0050.70.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 marca 2011r. z wykonania budżetu gminy za 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.