Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.255

Tytuł:

uchwała nr 66/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-06-24
Organ wydający:Rada Miasta Siemianowic Śląskich
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 136 pozycja: 2558
Hasła:

UCHWAŁA NR 66/2011 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust.1 i 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala: § 1. Nadać Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 95/2007 z dnia 31.05.2007 r. w sprawie: nadania nowego Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich Adam Cebula

Załącznik do Uchwały Nr 66/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 maja 2011 r. Zalacznik1.doc Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich

Id: QLXQA-PBOJD-IRPAN-HNSSO-DYGOU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.60.1000

  uchwała nr 603/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 95/2007 z dnia 31 maja 2007r. w sprawie nadania nowego Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.312

  uchwała nr 100/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu w Siemianowicach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.13.218

  uchwała nr 549/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 95/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: nadania nowego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i uchylenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 440/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 188.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2526

  uchwała nr 227/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.255

  uchwała nr 61/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Siemianowicach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.255

  uchwała nr 60/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Siemianowicach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.255

  uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Godów z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Godów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.255

  uchwała nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.255

  uchwała nr VII/2/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola na terenie Gminy Bieruń

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.