Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.146.273

Tytuł:

ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie Gminy Gorzyce

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-08
Organ wydający:Wójt Gminy Gorzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 146 pozycja: 2730
Hasła:CZYNSZE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie Gminy Gorzyce. Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), ogłaszam zestawienie za 2010 rok danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Gorzyce.

z up. Wójta Gminy Gorzyce Zastępca Wójta Helena Lazar

Załącznik do Ogłoszenia Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik1.doc Dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok.

Id: NYSRB-BHUZW-XXYHA-TMSWI-DGRLJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.88

  ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • DZ. URZ. 2011.301.3589

  ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Fałków z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok, położonych na terenie gminy Fałków

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr RG.7113.1.2011 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 r. położonych na obszarze Gminy Lubartów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.146.272

  obwieszczenie nr 7/11 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 27 czerwca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Węgierska Górka przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.146.272

  obwieszczenie nr 1/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/194/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 4 września 2003 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu w Chorzowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.146.272

  zarządzenie nr 202/11 Wojewody Śląskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zbrosławice w okręgach wyborczych nr 1 i 2

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.146.272

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/8/11 Wojewody Śląskiego z dnia 24 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Bielsku - Białej Nr VII/138/2011 z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg ul. ?Nowo-Piekarskiej? (nazwa robocza), przyjętego uchwałą Nr LVIII/1848/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 maja 2006 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.146.272

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/7/11 Wojewody Śląskiego z dnia 24 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Bielsku - Białej Nr VII/135/2011 z dnia 17 maja 2011r. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwałach Rady Miejskiej w Bielsku - Białej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.