Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

Tytuł:

uchwała nr VIII/65/11 Rady Miasta Poręba z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do ?Rejestru żłobków i klubów dziecięcych?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-22
Organ wydający:Rada Miasta Poręba
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 156 pozycja: 2925
Hasła:

UCHWAŁA NR VIII/65/11 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do ?Rejestru żłobków i klubów dziecięcych?. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. z Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) po przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do ?Rejestru żłobków i klubów dziecięcych" Rada Miasta Poręba uchwala: § 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Poręba w wysokości 200 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząy Rady Miasta Gabriel Zieliński

Id: HFCKW-XJBDB-RXOCZ-OUFUV-CZQIG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 83/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. 2012.1723

  uchwała nr XV/130/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/98/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłaty za przerejestrowanie spółki

  Ile wynosi wpis stały za przerejestrowanie sp. z o.o. z RHB do KRS, a ile wynosi zarejestrowanie zmiany aktu założycielskiego sp. z o.o. wpisanej do KRS? Jakie są dodatkowe (...)

 • Wykreślenie hipoteki

  1 lipca 2005 złożyłam wniosek (KW-WPIS) o wykreślenie hipoteki zwykłej (16516CHF) i kaucyjnej (8258CHF) z księgi wieczystej. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków (...)

 • Wykreślenie z rejestru spółki jawnej - koszt

  Ile kosztuje złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru spółki jawnej?

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

 • Moment ustanowienia zastawu rejestrowego

  Do ustanowienia zastawu rejestrowego konieczna jest umowa zastawnicza i skuteczne wniesienie wniosku do sądu. Od którego momentu rzecz jest obciążona zastawem z jego skutkami (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

  uchwała nr VIII/64/11 Rady Miasta Poręba z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poręba

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

  uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

  uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Godów z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Godów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

  uchwała nr VIII/137/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza w 2011 roku dla osób fizycznych (właścicieli budynków), wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych w Dąbrowie Górniczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

  uchwała nr VIII/136/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta w 2011 roku osobom fizycznym na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na proekologiczne na terenie Dąbrowy Górniczej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.