Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

Tytuł:

uchwała nr 55/VII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-26
Organ wydający:Rada Gminy Kroczyce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 158 pozycja: 2984
Hasła:

UCHWAŁA NR 55/VII/2011 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Zawierciańskiego uchwala się co następuje: § 1. 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych w Kroczycach Okupnych drogę: - od skrzyżowania z drogą powiatową S 1017 (ul. Partyzantów - Kroczyce Okupne działka nr geod. 2202) do granicy działki nr geod. 1690/1. 2. Przebieg drogi wymienionej w ust. 1 określa załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wanda Karoń   Załącznik do Uchwały Nr 55/VII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2011 r. Zalacznik1.jpg zal do uchwały 55 VII 2011

ID: XRDLU-QGVYU-TTXAU-MQOKV-OTMII. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/188/2010 Rady Gminy Rachanie z dnia 14 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu terenie gminy Rachanie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.1301

  uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy Dębica z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zaliczenia drogi ?zdrojowej? położonej w miejscowości Latoszyn do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1238

  uchwała nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • DZ. URZ. 2009.378.2763

  uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Utrzymanie dróg gminnych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg gminnych?

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr 53/VII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kroczyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr 101/IX/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr IX/90/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 maja 2011r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jaworzna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr VIII.72.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.297

  uchwała nr VIII.71.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.