Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

Tytuł:

uchwała nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Paczynie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-01
Organ wydający:Rada Miejska w Toszku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 163 pozycja: 3044
Hasła:

UCHWAŁA NR X/73/2011 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Paczynie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.) RADA MIEJSKA W TOSZKU uchwala § 1. Zmienić nazwę ulicy położonej w Paczynie, stanowiącej drogę gminną (część ul. Wiejskiej), o przebiegu określonym w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, z ul. Wiejska na ul. Klasztorna § 2. Ulica wymieniona w §1 ma przebieg od drogi powiatowej 2913S - ul. Wiejskiej, do połączenia z drogą gruntową na terenie będącym w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa § 3. Szczegółowe położenie i przebieg ulicy wymienionej w §1 przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku Ireneusz Kokoszka

Załącznik do Uchwały Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2011 r. Zalacznik1.pdf

Id: RDEHR-BGKWF-JYNSM-TIWSK-ECCRM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.50.785

  obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 4 marca 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Paczynie przy ulicy Leśnej 26

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.310

  uchwała nr 991/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Młodzieżowej w Rudzie Śląskiej ? Kochłowicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.3734

  uchwała nr IX/101/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Osiedlowej od ulicy Przeskok do ulicy Staroprzygodzkiej w mieście Ostrowie Wielkopolskim.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/288/2010 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kurowie.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.116.1

  uchwała nr XXI/170/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy ?Zachodnia?.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zmiana nazwy ulicy a księga wieczysta

  Zamierzam kupić mieszkanie. W księdze wieczystej zgadzają się wszystkie dane za wyjątkiem nazwy ulicy, ponieważ w ubiegłym roku została "przechrzczona". Czy powyższa (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr PR.0007.145.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1126/LXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska zmienionej Uchwałami Nr 1154/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.08.2010 r., Nr 1198/LXXII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.10.2010 r., Nr 43/IV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2010 r., Nr PR.0007.42.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.02.2011 r., Nr PR.0007.69.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.03.2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr X/50/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Pszów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr VIII/123/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich nadanego Uchwałą Nr VII/99/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr VII/99/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.303

  uchwała nr VI/83/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pawłowice oraz wprowadzenia tekstu jednolitego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.