Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

Tytuł:

uchwała nr IX/160/11 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-01
Organ wydający:Rada Miasta Tychy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 163 pozycja: 3046
Hasła:

UCHWAŁA NR IX/160/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci  korzystających z opieki w jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach  Na  podstawie  art.  58  ustawy  z dnia  04.02.2011  r  o opiece  nad  dziećmi  w wieku  do  lat  3 (Dz.U.  11.45.235),  na  wniosek  Prezydenta  Miasta  Tychy,  po  zaopiniowaniu  przez  Komisję  Oświaty  i Spraw  Społecznych  oraz  Komisję  Finansów Publicznych,  Rada Miasta Tychy uchwala:  § 1  1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin w żłobku (opłaty stałej) wnoszonej przez rodziców  (opiekunów  prawnych)  dziecka  korzystającego  z opieki  w jednostce  budżetowej  pod  nazwą  Żłobek  Miejski  w Tychach ustalić na poziomie 200,00 zł (dwieście złotych).  2. Wysokość  opłaty  dodatkowej  z tytułu  wydłużonego  wymiaru  opieki  nad  dzieckiem  ponad  10  godzin  dziennie  ustalić na poziomie 30,00 zł (trzydzieści złotych) za każdą godzinę.  3. Maksymalną wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalić na poziomie 7,00 zł (siedem złotych).  § 2  Uchyla  się  Uchwałę  nr  VII/100/11  Rady  Miasta  Tychy  z dnia  28.  kwietnia  2011  r  w sprawie  określenia  wysokości  opłat  wnoszonych  przez  rodziców  (opiekunów  prawnych)  dzieci  korzystających  z opieki  w jednostce  budżetowej  pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach.  § 3  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  § 4  Uchwała wchodzi z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.   

Przewodniczący Rady Miasta  Tychy  mgr Zygmunt Marczuk

Id: QCQVA­MXYEW­ARCNA­KDRQF­THTGG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.256

  uchwała nr VII/60/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą ?Żłobek Miejski?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/69/11 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31 maja 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej gminy pod nazwą "Żłobek Miejski" w Obornikach Śląskich.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/106/11 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 22 września 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej pod nazwą "Żłobek Miejski" w Obornikach Śląskich.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.178.331

  uchwała nr VIII/107/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 kwietnia 2011r. ustalenia opłaty za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobku Miejskim w Czeladzi

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.5782

  uchwała nr X/91/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek w Mławie oraz nadania Statutu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dowód osobisty dla małoletniego

  Jeden z rodziców wyjechał do pracy za granicę. Dziecko (8 lat) ma zaplanowaną wycieczkę zagraniczną. Nie ma paszportu ani dowodu osobistego. Do wyrobienia paszportu (...)

 • Dodatek stażowy do wynagrodzenia

  Pielęgniarka zatrudniona jest w publicznym ZOZ. Ma również udokumentowany okres pracy w rolnictwie od 16 roku życia. Pracodawca odmawia jednak zaliczenia jej tego okresu (...)

 • Alkohol i opieka nad dziećmi

  Czasami znajomi podrzucają mi swoje dzieci, abym na nie kilka godzinek zerknął. Słyszałem z prasy o sprawach karnych dla opiekunów w stanie nietrzeźwym zajmujących (...)

 • Obowiązki dzieci wobec rodziców

  Jakie prawne zobowiązania wobec rodziców mają ich dorosłe dzieci, będące z nimi w normalnych stosunkach rodzinnych?

 • Alimenty za czas opieki nad dziećmi

  Płacę alimenty na 3-kę dzieci, lecz czy muszę je płacić również za okres nieobecności (byłej) żony w kraju (3m-ce), gdy ona wyjeżdża na "zarobek", a dzieci są (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Tworóg z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położenemu w Tworogu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Paczynie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr PR.0007.145.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1126/LXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska zmienionej Uchwałami Nr 1154/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.08.2010 r., Nr 1198/LXXII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.10.2010 r., Nr 43/IV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2010 r., Nr PR.0007.42.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.02.2011 r., Nr PR.0007.69.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.03.2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr X/50/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Pszów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr VIII/123/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich nadanego Uchwałą Nr VII/99/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2011r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.