Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

Tytuł:

uchwała nr 107/IX/11 Rady Miasta Żory z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-01
Organ wydający:Rada Miasta Żory
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 163 pozycja: 3049
Hasła:

UCHWAŁA NR 107/IX/11 RADY MIASTA ŻORY z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 176 poz. 1190 ze zmianami) oraz art.29 ust.2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej(tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 190 poz.1360 ze zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Żory RADA MIASTA u c h w a l a: § 1. W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Żory nr 509/XLVII/100 z dnia 29-04-2010r. w sprawie podziału miasta Żory na stałe obwody głosowania wprowadzić następujące zmiany: 1) odnośnie obwodu nr 1 ? w zawartym wykazie ulic pomiędzy ulicami Moniuszki a Powstańców dopisać ulice Nad Rudą, 2) odnośnie obwodu nr 6 ? w zawartym wykazie ulic pomiędzy ulicami Pogodną a Różaną dopisać ulicę Północną, 3) odnośnie obwodu nr 7 - w zawartym wykazie ulic pomiędzy ulicami Lazurową a Pałki (numery parzyste) dopisać ulicę Lotniskową, pomiędzy ulicami Polną a Reja dopisać ulicę Raciborską, 4) odnośnie obwodu nr 9 ? w zawartym wykazie ulic po ulicy Wolności dopisać ulicę Zagajnik, 5) odnośnie obwodu nr 10 ? w zawartym wykazie ulic po Aleji Zjednoczonej Europy wykreślić zapis ( oprócz nr 33), 6) odnośnie obwodu nr 11 ? w zawartym wykazie wykreślić zapis Szkoła Podstawowa Nr 16, 7) odnośnie obwodu nr 15 ? w zawartym wykazie wykreślić zapis Zespół Szkół Nr 1 8) odnośnie obwodu nr 16 ? w zawartym wykazie dokonać zmiany z Osiedle Powstańców Śląskich bloki od 1-4 na Osiedle Powstańców Śląskich bloki od 1-4 i nr 20, 9) odnośnie obwodu nr 19 ? w zawartym wykazie wykreślić zapis Aleja Zjednoczonej Europy nr 33, 10) odnośnie obwodu nr 30 - w zawartym wykazie ulic pomiędzy ulicami Lompy a Mała dopisać ulicę Ładną, § 2. Uchwalić tekst jednolity załącznika, o którym mowa w § 1 w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w trybie określonym w § 13 Statutu Gminy Miejskiej Żory. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu.

Przewodniczący Rady Miasta mgr Piotr Kosztyła

Id: ZJMDD-BDXUG-JIMHG-WPSIA-MUVDQ. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr 107/IX/11 Rady Miasta Żory z dnia 16 czerwca 2011 r. Zalacznik1.pdf

Id: ZJMDD-BDXUG-JIMHG-WPSIA-MUVDQ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr XI/125/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Głuchołazy do stanu faktycznego.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.230.391

  uchwała nr X/169/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/974/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście do stanu faktycznego, ze względu na dostosowanie opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w wyborach do Sejmu i Senatu RP

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Brzeg Dolny do stanu faktycznego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.118.190

  uchwała nr LI/541/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście Piekary Śląskie do stanu faktycznego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/324/10 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Brzeg Dolny do stanu faktycznego

porady prawne online

Porady prawne

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

 • Głosowanie w stowarzyszeniu

  Stowarzyszenie osiedla, aby uchwalić jakąś propozycję np: składkę na jakiś cel stowarzyszenia, musi do głosowania zebrać 2/3 członków. Problem jest w tym, że trudno (...)

 • Zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej

  Podczas ZWZA doszło do głosowania grupami. Zaproponowano kandydatury, kandydaci nie byli obecni podczas zgromadzenia. Powinna być związku z tym pisemna zgoda na ich kandydowanie? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr XII/117/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Miasto Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr VIII/75/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Ustroń

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr IX/160/11 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Tworóg z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położenemu w Tworogu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Paczynie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.