Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.310

Tytuł:

uchwała nr IX/61/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-03
Organ wydający:Rady Miasta w Myszkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 167 pozycja: 3108
Hasła:OPŁATA SKARBOWA

UCHWAŁA NR IX/61/11 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zmianami) oraz art.8 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz.1635 z późn.zmianami.) RADA MIASTA UCHWALA: § 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa przez inkasenta Starostwo Powiatowe w Myszkowie. § 2. Za pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa dla inkasenta Starostwa Powiatowego w Myszkowie ustala się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 3% od zainkasowanej kwoty. § 3. Inkasent odprowadza w całości pobraną kwotę opłaty skarbowej do budżetu miasta. § 4. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Halina Skorek-Kawka

Id: SICZP-HWEJI-DXRBF-VOTMR-NWDYL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.67

  uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.67

  uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.11

  uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Barciany z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.70

  uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 marca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1752

  uchwała nr XVI/281/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłata od zażalenia w postępowaniu administracyjnym

  Czy wniesione przeze mnie zażalenie skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na postanowienie wydane przez organ I instancji winno być opłacone znakami opłaty (...)

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa w banku

  Czy złożenie pełnomocnictwa w banku do dysponowania rachunkiem bankowym podlega opłacie skarbowej? Jakie podmioty są zwolnione z uiszczania opłaty skarbowej przy takim (...)

 • Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

  Organ umorzył postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku (jego zdaniem) precyzyjnego określenia pewnych parametrów. Wnosząc wniosek uiściłem (...)

 • Opłata za pełnomocnictwo

  Czy pełnomocnictwo udzielone ojcu przez syna i dołączone do pozwu podlega opłacie skarbowej? Jeśli tak w jakiej wysokości?

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

  Kancelaria prawna wpłaciła na nasze konto opłatę skarbową w wysokości 17 zł. od pełnomocnictwa substytucyjnego podając nawet numery sygnatury. Po pewnym czasie złożyli (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.310

  uchwała nr IX/60/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do ?Rejestru żłobków i klubów dziecięcych?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.310

  uchwała nr XIII/206/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXX/1176/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.310

  uchwała nr XIII/205/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXX/1175/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.310

  uchwała nr VII/62/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/347/10 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad poboru opłaty miejscowej, zmienionej uchwałą nr XL/357/2010 Rady Gminy Łodygowice z dnia 06 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/347/10 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasady poboru opłaty miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.310

  uchwała nr VIII/68/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.