Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.311

Tytuł:

uchwała nr 07.044.2011 Rady Gminy Panki z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Gminie Panki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-03
Organ wydający:Rada Gminy Panki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 167 pozycja: 3111
Hasła:

UCHWAŁA NR 07.044.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Gminie Panki Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.13, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.z 2011 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Panki u c h w a l a : § 1. Nadać ulicy położonej w Pankach, będącej przedłużeniem istniejącej ulicy Ogrodowej, obejmującej działki o numerach 412/24, 412/29, 413/7, 413/9, 420/6,528, karta mapy 5, obręb Panki, stanowiącej własność Gminy Panki, nazwę ulica Ogrodowa. § 2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały stanowiący jej integralną część. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki. § 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Panki mgr inż. Dominik Mirek

Załącznik do Uchwały Nr 07.044.2011 Rady Gminy Panki z dnia 30 maja 2011 r. Zalacznik1.doc Załącznik do Uchwały Nr 07.044.2011

Id: ICVDZ-SBEMM-OBPMU-LRPFN-RTJSK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.10.153

  ustawa nr XXVII/195/09 Rady Gminy Panki z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Panki

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6549

  uchwała nr 1219/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 221/XV/95 z dnia 22 listopada 1995r.(w sprawie nadania nazwy: BRZOZOWA ulicy położonej w gminie Piaseczno we wsi Kuleszówka)

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1022

  uchwała nr XXIII/135/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy "Świerkowa" ulicy położonej w miejscowości Boża Wola w Gminie Baranów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.5311

  uchwała nr 248_XI_2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy USTRONNA ulicy położonej we wsi Żabieniec w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.715

  uchwała nr XL/10/345/2010 Rady Gminy Suszec z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Gminie Suszec

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.311

  uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w Zrębicach Drugich w gminie Olsztyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.310

  uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w Zrębicach Pierwszych w gminie Olsztyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.310

  uchwała nr IX/61/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.310

  uchwała nr IX/60/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do ?Rejestru żłobków i klubów dziecięcych?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.310

  uchwała nr XIII/206/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXX/1176/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.