Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.177.330

Tytuł:

aneks nr 1 Wojewody Śląskiego; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 11 lipca 2011r. do Porozumienia z dnia 30 października 2009r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-12
Organ wydający:Wojewoda Śląski; Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 177 pozycja: 3309
Hasła:

ANEKS NR 1 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 11 lipca 2011 r. do porozumienia z dnia 30 października 2009r. zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Powiatem Wodzisławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Wodzisławiu Śląskim w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wydanie paszportów § 1. Strony zgodnie ustalają, że § 3 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "dyżur paszportowy w każdy czwartek do godziny 17:00". § 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian. § 3. Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. § 4. 1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Powiatu Wodzisławskiego Tadeusz Skatuła

Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego Dariusz Prus

Id: JPFMQ-PJNPA-IERMB-IRPVD-WMTFE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.483

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Żory; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 grudnia 2009r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Żory

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1586

  aneks nr 9 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.900

  aneks nr 9 Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1584

  aneks nr 8 Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.902

  aneks nr 10 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 2004r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.177.330

  porozumienie międzygminne nr 101/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wilamowice; Prezydenta Miasta Bielsko-Biała z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Wilamowice w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Wilamowice doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.177.330

  porozumienie międzygminne nr OR.8141.1.33.2011.AP Burmistrza Miasta Ustroń; Prezydenta Miasta Bielsko-Biała z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Ustroń w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Ustroń doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.177.330

  porozumienie międzygminne nr 1/GKRPA/2011 Prezydenta Miasta Bielsko-Biała; Wójta Gminy Porąbka z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku gminy Bielsko-Biała z gminą Porąbka w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Porąbka doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.177.330

  porozumienie międzygminne nr 36/UG/2011 Prezydenta Miasta Bielsko-Biała; Wójta Gminy Kozy z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Kozy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Kozy doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.177.330

  porozumienie międzygminne nr ORS.272.377.2011 Prezydenta Miasta Bielsko-Biała; Wójta Gminy Jasienica z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku gminy Bielsko-Biała z gminą Jasienica w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Jasienica doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.