Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.180.337

Tytuł:

uchwała nr IV/10/14/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie przekształcenia Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-18
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 180 pozycja: 3379
Hasła:

Uchwała Nr IV/10/14/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie: przekształcenia Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z 2007 roku, poz. 89 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. Przekształca się Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach poprzez utworzenie Poradni Pediatrycznej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski

Id: AOQHC-LZMRE-MXMLO-QTITX-OUWEK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1358

  uchwała nr IV/17/7/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie przekształcenia Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.1190

  uchwała nr II/33/10 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Leszczyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1053

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Leszczyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1015

  uchwała nr X/121/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/103/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu leszczyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3133

  uchwała nr 19/2011 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.337

  obwieszczenie nr 8/11 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 8 sierpnia 2011r. o wynikach wyborów Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2011 r. oraz w dniu 7 sierpnia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.337

  uchwała nr 112/X/11 Rady Miasta Żory z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.337

  uchwała nr 111/X/11 Rady Miasta Żory z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Żory

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.337

  uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/177/2009 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego w placówkach oświatowych dla których Gmina Żarnowiec jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.337

  uchwała nr IX/91/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zabrzu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.