Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.208.365

Tytuł:

sprawozdanie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-09-08
Organ wydający:Prezydent Miasta Zawiercie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 208 pozycja: 3653
Hasła:

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innychaktów prawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 - tekst jednolity) Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zawiercie wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego

Prezydent Miasta Zawiercie mgr Ryszard Mach

Id: ZQZMN-WXGQD-VDDDS-GHHRJ-LHQZT. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik1.xls 1 zestawienie zbiorcze Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik2.xls 2 dochody Załącznik Nr 2A do Sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik3.xls 2A dochody dotacje Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik4.xls 3 wydatki Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik5.xls 4 przychody i rozchody Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik6.xls 5 dotacje z budżetu gminy Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik7.xls 6 zakłady budżetowe Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik8.xls 7 MOK Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik9.xls

Id: ZQZMN-WXGQD-VDDDS-GHHRJ-LHQZT. Podpisany Strona 2

8 MBP Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik10.xls 9 GFGZGiK Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik11.pdf sprawozdanie 2010 opis

Id: ZQZMN-WXGQD-VDDDS-GHHRJ-LHQZT. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2332

  sprawozdanie PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 30 marca 2012r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego i przedstawienia Radzie Miejskiej Zawiercia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2939

  zarządzenie nr 88/12 Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.66.2124

  zarządzenie nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4268

  zarządzenie nr 34/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 71/11 Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2010 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.208.365

  sprawozdanie nr 1/2011 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 28 marca 2011r. z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.208.365

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Jaworze z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.207.365

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Ujsoły z dnia 30 marca 2011r. z wykonania budżetu Gminy Ujsoły za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.207.364

  sprawozdanie nr 1/2011 Wójta Gminy Tworóg z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.207.364

  sprawozdanie nr Wójta Gminy Milówka z dnia 28 marca 2011r. z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2010 rok zatwierdzone uchwałą nr XII/62/2011 Rady Gminy Milówka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.