Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.217.379

Tytuł:

uchwała nr XIII/86/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-09-16
Organ wydający:Rada Gminy Świerklaniec
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 217 pozycja: 3791
Hasła:

UCHWAŁA NR XIII/86/11 RADY GMINY ŚWIERKLANIEC z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie nie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje: § 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. nie tworzy się odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Nakle Śląskim. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerklaniec.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Cyl

Id: UVUBP-KOXFB-MUDPV-CEHNI-NZVGB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.135.2737

  uchwała nr X.61.2011 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Wyryki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrebnego obwodu glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.2053

  uchwała nr XII/132/11 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5234

  uchwała nr XVI/101/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.5308

  uchwała nr 244/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.217.379

  uchwała nr 105/X/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.217.378

  uchwała nr 103/X/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Miejsko ? Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Szczekocinach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.217.378

  uchwała nr 97/X/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 30/V/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 lutego 2011 roku poboru podatków i opłat w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.217.378

  uchwała nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.217.378

  uchwała nr IX/129/2011 Rady Miejskiej SKoczowa z dnia 18 sierpnia 2011r. zmiany uchwały Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXIX/467/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Skoczowa Nr III/20/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz uchwały Rady Miejskiej Skoczowa Nr XLIX/622/2010 z dnia 28 października 2010 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.