Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.403

Tytuł:

uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-10-05
Organ wydający:Rada Gminy Wyry
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 238 pozycja: 4034
Hasła:

UCHWAŁA NR IX/79/2011 RADY GMINY WYRY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/49/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.2 pkt.3 i 4, art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami); art.19c ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.J.: Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz art.4 ust.1, art.13 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innnych aktów prawnych (T.J.: Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz.95) w związku z uchwałą nr VI/49/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Rada Gminy Wyry postanawia: § 1. W uchwale nr VI/49/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalne wprowadza się następujace zmiany: 1. uchyla się §2 ust.2 i 3, §3, §4, §5, §6 ust.1-4, §10. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry. § 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry Andrzej Wyroba

Id: VNLVU-YYXAD-YGDYX-VOSRL-ULDQI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.33.608

  uchwała nr XLVII/461/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wyry nr VII/45/2003 z dnia 14 maja 2003 w sprawie powołania Zespołu Szkół

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.63.1042

  ogłoszenie Wójta Gminy Wyry z dnia 19 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Wyry

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.224.323

  sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z dnia 10 marca 2010r. z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.257.431

  uchwała nr IX/78/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wyry

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.73.1330

  ogłoszenie Wójta Gminy Wyry z dnia 21 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Wyry

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.403

  uchwała nr VI/49/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.403

  uchwała nr IX/76/11 Rady Gminy Wielowieś z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.403

  uchwała nr X/192/11 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.403

  uchwała nr XIII/180/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/85/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie Statutu Dzielnicy BOBROWNIKI ŚLĄSKIE ? PIEKARY RUDNE

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.402

  uchwała nr XIII/179/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/84/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie Statutu Dzielnicy RYBNA


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.