Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.419

Tytuł:

uchwała nr XI/69/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-10-21
Organ wydający:Rada Powiatu Gliwickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 252 pozycja: 4193
Hasła:

UCHWAŁA NR XI/69/2011 RADY POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje: § 1. W statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie wprowadza się następującą zmianę: w załączniku nr 2 Wykaz jednostek wraz z komórkami w których prowadzona jest działalność Zespołu w punkcie I Przychodnie Rejonowe wykreśla się ppkt 5 Przychodnia Rejonowa Nr 5 § 2. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu Gliwickiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Tadeusz Mamok

Id: EEMFH-NVCAM-PHRDF-FVPSL-AMRWK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.654

  uchwała nr 92/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1194

  uchwała nr XXVIII/149/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu ul. Wschodnia 23

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/209/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

 • DZ. URZ. 2011.166.1320

  uchwała nr IV/61/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.53.1305

  uchwała nr XXXVI/221/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.251.419

  sprawozdanie Wójta Gminy Żarnowiec z dnia 31 maja 2011r. z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.251.419

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczyrk z dnia 30 marca 2011r. z wykonania budżetu Miasta Szczyrk za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.251.419

  sprawozdanie nr FIN 0050.007.2011 Wójta Gminy Suszec z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.250.418

  informacja nr OKA-4110-36(3)/2011/1883/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 października 2011r. o decyzji PCC/961E/1883/W/OKA/2011/AM

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.250.418

  decyzja nr OKA-4210-41(8)/2011/3380/IX/MMI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 października 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Elektrociepłownię Szopienice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.