Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.423

Tytuł:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XXXIV/302/09 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 sierpnia 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-10-21
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 252 pozycja: 4236
Hasła:WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH

Sygn. akt II SA/Gl 1096/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach  w składzie następującym: Przewodniczący   Sędzia WSA Rafał Wolnik (spr.) Sędziowie             Sędzia WSA Iwona Bogucka                                Sędzia NSA Łucja Franiczek Protokolant           st. sekretarz sądowy Beata Bieroń  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2011 r.  sprawy ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 sierpnia 2009 r. nr XXXIV/302/09 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

ID: OXGBL-SAUUX-QSEVA-SXHKI-FNANM. Podpisany.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.115.221

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XXXIV/304/09 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 sierpnia 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.423

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XXXIV/303/09 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 sierpnia 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2033

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr V/31/2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 stycznia 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  wyrok nr II SA/Ol 171/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 22 sierpnia 2011 roku nr IX/58/11w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.118.226

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr 587/XLIII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 lutego 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.423

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr 51/XXXII/2009 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 września 2009 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.423

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ze skarg Agaty Kędzierskiej, Piotra Kędzierskiego oraz Piotra Londzina na Uchwałę Nr LX/1910/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 czerwca 2006 r. w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.423

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr 49/XXXII/2009 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 września 2009 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.423

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie ze skarg Wojewody Śląskiego oraz Zbigniewa Stracha na Uchwałę Nr XXXIX/560/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 23 września 2009 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.423

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr 50/XXXII/2009 Rady Gminy Boronów z dnia 29 września 2009 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.