Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

Tytuł:

aneks nr 1 Wójta Gminy Poczesna; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011r. do Porozumienia nr 26/KT/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-11-21
Organ wydający:Wójt Gminy Poczesna; Zarząd Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 274 pozycja: 4566
Hasła:

ANEKS NR 1 z dnia 12 września 2011 r. Do porozumienia nr 26/KT/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. powierzającego Gminie Poczesna prowadzenie zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w Nieradzie ­ etap II".  zawarty pomiędzy :  Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:  Adama Matusiewicza                                        Marszałka Województwa Śląskiego  Aleksandry Gajewskiej­Przydrygi                      Wicemarszałka Województwa Śląskiego  a  Gminą Poczesna, z siedzibą w Poczesnej przy ul. Wolności 2 reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Ujmę.  § 1. Na  podstawie  §  2 pkt.  7,  §  4 pkt.  5 i  §  9 Porozumienia  nr  26/KT/2011  z dnia  28  kwietnia  2011  r.  strony  postanawiają  zmienić  brzmienie:  1. § 2 pkt. 1 na następujące: "Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane, koszty nadzoru  i wynosi 661.266 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych).",  2. § 2 pkt. 2 na następujące: "Gmina Poczesna uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50 % kosztu określonego  w pkt 1 tj. 330.633 zł.",  3. §  2 pkt.  3 na  następujące:  "Gmina  Poczesna  posiada  środki  finansowe  na  zabezpieczenie  udziału  finansowego  w 2011  r.  w wysokości 330.633 zł.",  4. §  2 pkt.  4 na  następujące:  "Województwo  Śląskie  uczestniczy  w kosztach  realizacji  zadania  w wysokości  50  %  kosztu  określonego w pkt 1 tj. 330.633 zł.",  5. § 2 pkt. 5 na następujące: "Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r.  w wysokości 330.633 zł.".  6. § 3 pkt. 1 ppkt. 1 na następujące: " I transza w wysokości do 300.000 zł po wykonaniu i odebraniu części zadania,".  § 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  § 3. Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.  § 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  § 5. Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  Województwo Śląskie Gmina Poczesna    MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  Adam Matusiewicz WICEMARSZAŁEK  Aleksandra Gajewska­Przydryga WÓJT  Krzysztof Ujma

Id: HDDFM­YCVJC­CNKDH­DADPW­CNIZZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.202

  aneks nr 8 Prezydenta Miasta Częstochowa; Wójta Gminy Poczesna z dnia 30 grudnia 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 29 maja 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1137

  aneks nr 7 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Poczesna z dnia 7 lutego 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 29 maja 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.82.1354

  aneks nr 5 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Poczesna z dnia 10 marca 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 29 maja 2008 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.113.216

  aneks nr 4 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Poczesna z dnia 20 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/101/07 z dnia 4 kwietnia 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.213

  aneks nr 3 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Poczesna z dnia 24 kwietnia 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/101/07 z dnia 4 kwietnia 2007r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustalenie wartości odtworzeniowej

  Ile wynosi obecnie wartość odtworzeniowa lokalu w wojewodztwie śląskim?

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Terminy doręczeń przez pocztę

  Mój dłużnik kwestionuje doręczenie u nakazu zapłaty przez awizo. I awizo było 4 I 2011 r., drugie 11 I 2011 r., zwrot 19 I 2011 r. Pełnomocnik dłużnika twierdzi, (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  aneks nr 1 Wójta Gminy Miedźno; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011r. do Porozumienia nr 51/KT/2011 z dnia 4 lipca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  porozumienie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska; Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 września 2011r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych Wieloprofilowego Zespołu Szkół w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta Wisła; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. do Porozumienia nr 93/KT/2009 z dnia 21 maja 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  aneks nr 3 Wójta Gminy Istebna; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. do Porozumienia nr 88/KT/2010 z dnia 12 lipca 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  aneks nr 1 Wójta Gminy Świerklany; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2011r. do Porozumienia nr 44/KT/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.