Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.457

Tytuł:

aneks nr 2 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 września 2011r. do Porozumienia nr 128/KT/2009 z dnia 10 lipca 2009 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-11-21
Organ wydający:Prezydent Miasta Wodzisław Śląski; Zarząd Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 274 pozycja: 4571
Hasła:

ANEKS NR 2 z dnia 16 września 2011 r. Do porozumienia nr 128/KT/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. powierzającego Miastu Wodzisław Śląski prowadzenie zadania pn.: "Opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Ślaskiego, Mszany i gmin sąsiednich ­ etap I (dokumentacja środowiskowa i geologiczna)"  zawarty pomiędzy :  Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:  Adama Matusiewicza                                        Marszałka Województwa Śląskiego  Aleksandry Gajewskiej­Przydrygi                      Wicemarszałka Województwa Śląskiego  a  Miastem Wodzisław Śląski, z  siedzibą  w Wodzisławiu  Śląskim  przy  ul.  Bogumińskiej  4 reprezentowanym  przez  Prezydenta  Mieczysława Kieca.  § 1. Na podstawie § 6 Porozumienia nr 128/KT/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 16 września 2010 r. strony  postanawiają zmienić brzmienie § 5 na następujące: " Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2011 r.".  § 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  § 3. Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.  § 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  § 5. Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                                                                                                                       Województwo Śląskie   MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  Adam Matusiewicz WICEMARSZAŁEK  Aleksandra Gajewska­Przydryga PREZYDENT  Mieczysław Kieca Miasto Wodzisław Śląski 

Id: YHRIS­HCDOW­TGBWY­CXYTI­SIBRN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.282.479

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 września 2010r. do Porozumienia z dnia 10.07.2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1586

  aneks nr 9 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.74.1216

  aneks Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego do Porozumienia z dnia 30 lipca 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.902

  aneks nr 10 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.340

  aneks nr 6 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Wójta Gminy Mszana z dnia 31 października 2011r. do Porozumienia z dnia 11.04.2006 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.457

  aneks nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 września 2011r. do Porozumienia nr 113/KT/2010 z dnia 15.09.2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  aneks nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 września 2011r. do Porozumienia nr 112/KT/2010 z dnia 15.09.2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  porozumienie nr EKZ.169.2011 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 września 2011r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach ul. Konarskiego 16

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  porozumienie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego; Zarządu Powiatu Głubczyckiego z dnia 14 września 2011r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Głubczycach (Al. Śląska 1)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  aneks nr 1 Wójta Gminy Poczesna; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011r. do Porozumienia nr 26/KT/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.