Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.562

Tytuł:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XLIX/745/10 Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-21
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 322 pozycja: 5623
Hasła:WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH

Sygn. akt I SA/Gl 545/11  WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach  w składzie następującym: Przewodniczący          Sędzia NSA Przemysław Dumana Sędziowie WSA          Anna Tyszkiewicz-Ziętek                                       Krzysztof Winiarski (spr.)  Protokolant                   Izabela Maj-Dziubańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2011r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach  na uchwałę Rady Miasta Knurów  z dnia 15 września 2010 r. nr XLIX/745/10 w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w §2 ust. 1 pkt 2.

ID: QTXEY-SAUOZ-FCAFV-EJBBC-MAPEH. Podpisany.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.587

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XLVI/627/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 września 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.587

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XXXIII/273/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia 10 listopada 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.828

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice-Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XL/318/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 listopada 2009 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2029

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód na Uchwałę Nr XLVI/336/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 22 września 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.830

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 października 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice-Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XXVI/191/08 Rady Gminy w Gierałtowicach z dnia 2 grudnia 2008 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

  W jaki sposób należy obliczać odsetki od zaległych odsetek?

 • Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości

  W jakim terminie, w jaki sposób mogę oprotestować opis i oszacowanie nieruchomości. Komornik ogłosił go na dziś na godz.10.00. Biegły zrobił opis nie obejrzawszy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.562

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie ze skargi Centrum Nauki i Biznesu "Żak" sp. z o.o. w Łodzi na Uchwałę Nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w przedmiocie dotacji z budżetu miasta

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.562

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 października 2010r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr LXIV/999/10 Rady Gminy Mysłowice z dnia 18 lutego 2010 r. w przedmiocie skargi na uchwałę rady gminy w przedmiocie spraw budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.562

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 października 2010r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr 105/XI/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 maja 2007 r. w przedmiocie skargi organu nadzoru na uchwałę rady gminy w przedmiocie cen

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.561

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XXXVI/344/2009 Rady Gminy Wyry z dnia 26 sierpnia 2009 r. w przedmiocie skargi organu nadzorczego na uchwałę rady gminy w przedmiocie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.561

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ze skargi Sławomira Strzelca na Uchwałę Nr 106/95 Rady Miasta Tychy z dnia 1 marca 1995 r. w przedmiocie skargi na uchwałę rady gminy w przedmiocie ograniczenia sprzedaży materiałów pirotechnicznych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.