Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.567

Tytuł:

uchwała nr 184/XV/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 października 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-22
Organ wydający:Rada Miasta Rybnika
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 325 pozycja: 5670
Hasła:

Or-0150/00155/11 (2011/088336) UCHWAŁA NR 184/XV/2011 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika Na podstawie: - art.16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) - art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Komunikacji i Transportu Zbiorowego Rada Miasta Rybnika uchwala: § 1. Wprowadzić opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca na terenie Miasta Rybnika w następujący sposób: 1) za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym w wysokości 0,02 zł. 2) za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu w wysokości 0,50 zł. § 2. Traci moc uchwała Rady Miasta Rybnika Nr 100/VIII/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w tej samej sprawie. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Andrzej Wojaczek

Id: LFXNW-HSAYJ-PCLZW-CHVWK-QDOKA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.122.233

  uchwała nr 100/VIII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.83.1519

  uchwała nr 76/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmian cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 65/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca autobusowego i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Strzegom

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.174

  uchwała nr LXII/878/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca i przystanków komunikacji miejskiej oraz przystanku komunikacji międzynarodowej

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVI/126/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjmnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olesno.

porady prawne online

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Nieistniejące konto straży miejskiej

  Witam. Mam problem. Dostałem mandat od straży miejskiej. Niestety okazało się, że wskazane konto nie istnieje. Czy w związku z tym mogę zignorować ten mandat?

 • Obowiązki straży miejskiej

  Witam, jestem ciekawy co wchodzi w zakres obowiązków straży miejskiej?

 • Spożywanie alkoholu poza terenem miejsca sprzedaży

  W moim sąsiedztwie jest sklep z piwem na wynos. Jednakże większość klientów tego sklepu pije piwo w sklepie, obok sklepu, za ścianą przy czym twierdzą, że jeśli (...)

 • Opłata za wycięcie drzewa

  Lokalny urząd zażądał ode mnie zapłaty 76 PLN za pozwolenie wycięcia 9 letniego modrzewia posadzonego na terenie zamieszkałej działki budowlanej na terenie miasta (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.566

  uchwała nr 182/XV/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.566

  uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 31 października 2011r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Radziechowy ? Wieprz

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.566

  uchwała nr XII/61/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 17 lutego 2009 r. nr XXXIV/211/09 w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.566

  uchwała nr XVI/120/11 Rady Gminy Pilchowice z dnia 9 listopada 2011r. ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń i nagród dla nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pilchowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.566

  uchwała nr XII/177/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/111/11 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.