Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.567

Tytuł:

uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilkowice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-22
Organ wydający:Rada Gminy Wilkowice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 325 pozycja: 5678
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/89/2011 RADY GMINY WILKOWICE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków  komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilkowice.  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15  Ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn zm.) i art. 15 ust.2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie  zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)  Rada Gminy p o s t a n a w i a:  § 1. 1. Udostępnić  operatorom  publicznego  transportu  zbiorowego  oraz  przedsiębiorcom  uprawnionym  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej  w zakresie  przewozu  osób,  możliwość  korzystania  z przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub  zarządzającym  jest  Gmina  Wilkowice  na  zasadach  określonych  w Regulaminie.  2. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.  3. Regulamin  korzystania  z przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub  zarządzającym  jest  Gmina Wilkowice stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.  § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  w terminie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego.   

Przewodniczący Rady  Bartosz Olma

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/89/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011 r. Zalacznik1.doc Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wilkowice.  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/89/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011 r. Zalacznik2.doc Regulamin korzystania z przystankow komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest  Gmina Wilkowice. 

Id: FVJQF­EAYQI­AMUQD­MRKLD­AJKSL. Podpisany Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.220.6683

  uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jednorożec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4709

  uchwała nr 210/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.614

  uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbuczyn

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2657

  uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Brójce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brójce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.3210

  uchwała nr XIV/110/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mielec

porady prawne online

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Podmioty powiązane w zamówieniach publicznych

  Czy sprawowanie nadzoru nad organem zarządzającym, o czym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2) może również odnosić się do pośredniego sprawowania nadzoru nad organem zarządzającym (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

 • Brak wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC?

  Dzień dobry. Co się dzieje w sytuacji, gdy nie wypowiem umowy ubezpieczenia OC, którą zawarłem na okres 12 miesięcy?

 • obowiązki ubezpieczyciela

  Zgłosiłem szkodę ubezpieczycielowi sprawcy. Samochód sprawcy uszkodził karoserię mojego. Ubezpieczyciel zaproponował rozliczenie gotówkowe po wycenie szkody. Ma się (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.567

  uchwała nr XI/85/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 5 października 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.567

  uchwała nr XI/145/2011 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pierściec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.567

  uchwała nr 13.89.2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/101/07 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.567

  uchwała nr 188/XV/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.567

  uchwała nr 187/XV/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 października 2011r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Rybnika

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.