Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.568

Tytuł:

uchwała nr XVI.127.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII /262/ 95 Rady Miasta w Jastrzębiu ? Zdroju z dnia 16 grudnia 1995 r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie miasta Jastrzębia - Zdroju

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-23
Organ wydający:Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 326 pozycja: 5688
Hasła:TARGOWISKA

UCHWAŁA NR XVI.127.2011 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII /262/ 95 Rady Miasta w Jastrzębiu ? Zdroju z dnia 16 grudnia 1995 r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie miasta Jastrzębia - Zdroju. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w oparciu o opinie Komisji, Rada uchwala: Miasta Jastrzębie Zdrój

§ 1. W uchwale Nr XVII /262/ 95 Rady Miasta w Jastrzębiu ? Zdroju z dnia 16 grudnia 1995 r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie miasta Jastrzębia ? Zdroju, otrzymuje brzmienie: ?1. Ustalić lokalizację targowisk na terenie miasta Jastrzębia ? Zdroju: a) targowisko przy ul. Arki Bożka, b) targowisko na Osiedlu 1000-lecia.? § 2. W pozostałym zakresie uchwała Nr XVII /262/ 95 Rady Miasta w Jastrzębiu ? Zdroju z dnia 16 grudnia 1995 r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie miasta Jastrzębia - Zdroju pozostaje bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Wiceprzewodniczący Rady mgr Andrzej Kinasiewicz

Id: DTYAE-BMNEQ-WGNDU-WCYXQ-VOTJI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.882

  obwieszczenie nr ZD. 0717-4-2/10 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 3 marca 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Jastrzębiu Zdroju, ul. Cieszyńska 5 oraz w Ognisku Wychowawczym w Jastrzębiu Zdroju, ul. Turystyczna 23 - w roku 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.55.1019

  obwieszczenie nr 1 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Cieszyńska 5 oraz w Zespole Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 7 - w roku 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1775

  uchwała nr III.39.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustanowienia obwodów publicznych gimnazjów w Jastrzębiu-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3000

  uchwała nr VII.101.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Jastrzębiu-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3004

  uchwała nr VII.112.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Jastrzębiu-Zdroju

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.568

  uchwała nr 76/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady nr XIV/95/07 z dnia 28 listopada 2007 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.568

  uchwała nr XVII/102/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/74/2011 z dnia 05.08.2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.568

  uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Chybie z dnia 25 października 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 2 szt. dębów stanowiących pomniki przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.568

  uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Chybie z dnia 25 października 2011r. w sprawie nadania nazw ulic

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.568

  uchwała nr XX/128/2011 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.