Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.568

Tytuł:

uchwała nr XVI.128.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/504/2009 Rady Miasta Jastrzębie ? Zdrój z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich w Jastrzębiu - Zdroju

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-23
Organ wydający:Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 326 pozycja: 5689
Hasła:TARGOWISKA

UCHWAŁA NR XVI.128.2011 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/504/2009 Rady Miasta Jastrzębie ? Zdrój z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich w Jastrzębiu - Zdroju. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w oparciu o opinie Komisji, Rada uchwala: Miasta Jastrzębie Zdrój

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/504/2009 Rady Miasta Jastrzębie ? Zdrój z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich w Jastrzębiu ? Zdroju, skreśla się § 2. § 2. W pozostałym zakresie uchwała Nr XXXVI/504/2009 Rady Miasta Jastrzębie ? Zdrój z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich w Jastrzębiu - Zdroju pozostaje bez zmian. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Wiceprzewodniczący Rady mgr Andrzej Kinasiewicz

Id: QQGML-SHBVG-IAROQ-SFGAI-QSKGO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.193.358

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.6.84

  uchwała nr XLIX/624/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.93.1760

  uchwała nr III.12.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany przebiegu ulic zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.332.587

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31 sierpnia 2011r. do Porozumienia nr ED.08130-1/11W z dnia 5 stycznia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.457

  porozumienie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój; Wojewody Śląskiego z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wydanie paszportów

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.568

  uchwała nr XVI.127.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII /262/ 95 Rady Miasta w Jastrzębiu ? Zdroju z dnia 16 grudnia 1995 r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie miasta Jastrzębia - Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.568

  uchwała nr 76/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady nr XIV/95/07 z dnia 28 listopada 2007 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.568

  uchwała nr XVII/102/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/74/2011 z dnia 05.08.2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.568

  uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Chybie z dnia 25 października 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 2 szt. dębów stanowiących pomniki przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.568

  uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Chybie z dnia 25 października 2011r. w sprawie nadania nazw ulic

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.