Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

Tytuł:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr XXX/359/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005 r. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-30
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 331 pozycja: 5866
Hasła:WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH

Sygn. akt IV SA/Gl 702/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach  w składzie następującym : Przewodniczący   Sędzia NSA Tadeusz Michalik Sędziowie             Sędzia WSA Teresa Kurcyusz-Furmanik (spr.)                                Sędzia WSA Małgorzata Walentek Protokolant           st. sekr. sąd. Magdalena Nowacka-Brzeźniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2011 r.  sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach  na uchwałę Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005r. nr XXX/359/2005 w przedmiocie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2. określa, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana.

ID: IWPKG-LEGZO-HMBTW-BXQDL-YDECP. Podpisany.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1167

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr XIV/97/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 sierpnia 2007 r. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr XXVIII/281/2008 Rady Gminy Tworóg z dnia 25 sierpnia 2008 r. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2622

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr XXIX/441/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2009r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3498

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr LIII/414/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2010r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2531

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr LVII/480/2010 Miasta Radzionków z dnia 29 października 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr XXVIII/281/2008 Rady Gminy Tworóg z dnia 25 sierpnia 2008 r. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 marca 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego oraz Ewy Rajewskiej i Sławomira Rajewskiego na Uchwałę Nr LVIII/1356/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2010 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XXXVII/402/09 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2009 r. w przedmiocie usług opiekuńczych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr LIII/860/2009 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 września 2009 r. w przedmiocie szkół i placowek oświatowo-wychowawczych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

  uchwała nr 257/XXIX/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwały Nr 54/VIII/2011 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.