Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.587

Tytuł:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XXXIII/273/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia 10 listopada 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-30
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 331 pozycja: 5870
Hasła:WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH

Sygn. akt I SA/Gl 544/11  WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach  w składzie następującym: Przewodniczący        Sędzia NSA Przemysław Dumana Sędziowie WSA        Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.)                                     Krzysztof Winiarski  Protokolant                 Izabela Maj-Dziubańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2011r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach  na uchwałę Rady Gminy Wielowieś  z dnia 10 listopada 2010 r. nr XXXIII/273/10 w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w §2 ust 1 pkt 1.

ID: DTBSV-CIJQQ-YQPQM-QUPAL-QUDUQ. Podpisany.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.828

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice-Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XL/318/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 listopada 2009 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.562

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XLIX/745/10 Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.587

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XLVI/627/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 września 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2029

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód na Uchwałę Nr XLVI/336/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 22 września 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.830

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 października 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice-Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XXVI/191/08 Rady Gminy w Gierałtowicach z dnia 2 grudnia 2008 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Procedura złożenia skargi na uchwałę Rady gminy

  Jak wygląda procedura złożenia skargi na uchwałę Rady gminy?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Skarga na uchwałę rady gminy

  Jaki jest sposób wnoszenia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Gminy dotyczącej uchwalenia prawa miejscowego? Czy skargę wnosi się za pośrednictwem tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju na Uchwałę Nr IV/21/2002 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 10 grudnia 2002 r. zmienioną uchwałą Nr IX/92/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 września 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XLIII/266/09 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 grudnia 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ze skargi TEB Edukacja sp. z o.o. w Poznaniu na Uchwałę Nr 0150/XLV/1006/10 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010 r. w przedmiocie skargi na uchwałę rady gminy w przedmiocie spraw budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr XXX/359/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005 r. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr XXVIII/281/2008 Rady Gminy Tworóg z dnia 25 sierpnia 2008 r. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.