Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.587

Tytuł:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XLVI/627/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 września 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-30
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 331 pozycja: 5871
Hasła:WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH

Sygn. akt I SA/Gl 553/11  WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach  w składzie następującym: Przewodniczący          Sędzia NSA Przemysław Dumana Sędziowie WSA          Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.)                                       Krzysztof Winiarski  Protokolant                   Izabela Maj-Dziubańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2011r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach  na uchwałę Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 września 2010 r. nr XLVI/627/2010 w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w §2 pkt 2, 6 i 7.

ID: XEMMS-CTLDR-SDWZP-KIUFZ-PPWEC. Podpisany.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2029

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód na Uchwałę Nr XLVI/336/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 22 września 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.562

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XLIX/745/10 Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.587

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XXXIII/273/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia 10 listopada 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.828

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice-Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XL/318/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 listopada 2009 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.830

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 października 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice-Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XXVI/191/08 Rady Gminy w Gierałtowicach z dnia 2 grudnia 2008 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

  W jaki sposób należy obliczać odsetki od zaległych odsetek?

 • Termin do wniesienia odwołania od decyzji

  Starosta wydał decyzję w sprawie ustalenia odszkodowania. Decyzja wpłynęła do Gminy 09.09.2010 r. Gmina zamierza odwołać się od wydanej decyzji. Termin do wniesienia (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.587

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XXXIII/273/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia 10 listopada 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju na Uchwałę Nr IV/21/2002 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 10 grudnia 2002 r. zmienioną uchwałą Nr IX/92/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 września 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XLIII/266/09 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 grudnia 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ze skargi TEB Edukacja sp. z o.o. w Poznaniu na Uchwałę Nr 0150/XLV/1006/10 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010 r. w przedmiocie skargi na uchwałę rady gminy w przedmiocie spraw budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr XXX/359/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005 r. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.