Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.587

Tytuł:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 października 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XXXII/437/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-30
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 331 pozycja: 5872
Hasła:WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH

Sygn. akt II SA/Gl 67/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący   Sędzia NSA Leszek Kiermaszek (spr.) Sędziowie             Sędzia WSA Włodzimierz Kubik,                                Sędzia WSA Andrzej Matan Protokolant           referent Joanna Drożdżał  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2011 r. sprawy ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Jaworznie  z dnia 28 kwietnia 2009 r. nr XXXII/437/2009 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. stwierdza nieważnoś ć  zaskarżonej uchwały w następującym zakresie: § 6 ust. 2 pkt 1 lit. c, d i e, § 6 ust. 2 pkt 2 lit. a, § 6 ust. 4 pkt 2 lit. f, § 6 ust. 7 pkt 1 lit. c ,   §   7   u s t .   1   p k t   2   l i t .   a   w   c zęści dotycząc e j z w r o t u ?oraz generujące ponadprzeciętny ruch samochodowy?, § 7 ust. 4 pkt 2 lit. f, § 9 ust. 7 pkt 1 lit. c, § 10 ust. 10 pkt 1 lit. d?  2. oddala skargę w pozostałej części.

ID: BQCKC-KZHOJ-RWHEE-TAUXI-UHTYL. Podpisany.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2026

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XXXVII/508/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.829

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 października 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23 grudnia 2010 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.522

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 października 2009r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XXIX/224/08 Rady Gminy Nędza z dnia 11 grudnia 2008 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.521

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 października 2009r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XXIX/223/08 Rady Gminy Nędza z dnia 11 grudnia 2008 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2033

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr V/31/2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 stycznia 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.587

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XLVI/627/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 września 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.587

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XXXIII/273/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia 10 listopada 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju na Uchwałę Nr IV/21/2002 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 10 grudnia 2002 r. zmienioną uchwałą Nr IX/92/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 września 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XLIII/266/09 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 grudnia 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ze skargi TEB Edukacja sp. z o.o. w Poznaniu na Uchwałę Nr 0150/XLV/1006/10 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010 r. w przedmiocie skargi na uchwałę rady gminy w przedmiocie spraw budżetowych jednostek samorządu terytorialnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.