Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.47.862

Tytuł:

uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-02
Organ wydający:Rada Miejska w Zawierciu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 47 pozycja: 862
Hasła:

UCHWAŁA NR VI/23/11 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie : ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na rok 2011 Na podstawie art. 6, art. 18, ust.1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po wysłuchaniu opinii Komisji Gospodarczej, Budżetu i Integracji Europejskiej - Rada Miejska w Zawierciu - uchwala § 1. Zatwierdzić roczną stawkę dotacji jednostkowej do 1 wozokilometra w lokalnych przewozach pasażerskich realizowanych na terenie miasta Zawiercie przez samorządowy zakład budżetowy pn. ?Zakład Komunikacji Miejskiej? na rok 2011 w wysokości 2,51 zł według wyliczenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercia. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej inż. Edmund Kłósek

Id: RVPDK-TJGWG-VSGEB-DOUBP-AOOPB. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 stycznia 2011 r. Zalacznik1.pdf STAWKA DOTACJI JEDNOSTKOWEJ DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Id: RVPDK-TJGWG-VSGEB-DOUBP-AOOPB. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4323

  uchwała nr X/67/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie na 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.297

  uchwała nr XIX/175/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.296

  uchwała nr XIX/174/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.47.861

  uchwała nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.66.1776

  uchwała nr XXVIII/351/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Obowiązki straży miejskiej

  Witam, jestem ciekawy co wchodzi w zakres obowiązków straży miejskiej?

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Nieistniejące konto straży miejskiej

  Witam. Mam problem. Dostałem mandat od straży miejskiej. Niestety okazało się, że wskazane konto nie istnieje. Czy w związku z tym mogę zignorować ten mandat?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.47.861

  uchwała nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.47.860

  uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.47.859

  uchwała nr III/18/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.47.858

  uchwała nr III/17/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wyry nr XLIX/474/2010 z dnia 14 października 2010 roku w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.47.857

  uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/472/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień na rok podatkowy 2011


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.