Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.974

Tytuł:

obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-10
Organ wydający:Starosta Gliwicki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 53 pozycja: 974
Hasła:OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE STAROSTY GLIWICKIEGO z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczowychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego Zgodnie z art. 6 pkt 15 oraz art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku, Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) podaję do wiadomości, iż średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego w 2011 roku wynosi: 1) w Rodzinnym Domu Dziecka w Paczynie przy ul. Leśnej 26 - 2.627,17 zł 2) w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M.B. Uzdrowienia Chorych w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29 - 3.175,82 zł.

Starosta Gliwicki Michał Nieszporek

Id: CWQFE-UHDDW-JXIQS-GWYXJ-CERSZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.870

  obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Głubczyckiego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2012 roku

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 6/2010 Starosty Kraśnickiego z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kraśnickiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.6.138

  zarządzenie nr 2/2010 Starosty Krośnieńskiego z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.84

  zarządzenie nr 3/2009 Starosty Krośnieńskiego z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego na 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego

  Nauczyciela doradca metodyczny jest zatrudniony w szkole podstawowej ze zniżką godzin od 1/3 do 2/3 i realizuje zadania powierzone przez organ prowadzący w ośrodku doskonalenia (...)

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Import towarów a kurs walut

  Zakupiłem samochody ze Szwajcarii, zakup stanowi import towarów. Jaką datę przyjąć do ustalenia kursu walut w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.973

  obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.972

  obwieszczenie Starosty Pszczyńskiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach, ul. Golasowicka 15

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.971

  obwieszczenie Starosty Pszczyńskiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul. Warowna 59

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.970

  sprawozdanie Starosty Zawierciańskiego z dnia 17 lutego 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.969

  zarządzenie nr OR.0050.177.2011 Prezydenta Miasta Żory z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Żorach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.