Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.6.102

Tytuł:

aneks nr 5 Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 11 października 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 17 stycznia 2005 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-01-11
Organ wydający:Prezydent Miasta Katowice; Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 6 pozycja: 102
Hasła:

ANEKS NR 5 z dnia 11 października 2010 r. do Porozumienia zawartego w dniu 17 stycznia 2005 r. pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie, reprezentowanym przez: Jacka Guzego - Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie działającego na podstawie Uchwały nr 452/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie a innymi gminami, dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Siemianowice Śląskie na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i przedszkola niepublicznego, na terenie Miasta Siemianowice Śląskie a niebędącego mieszkańcem Miasta Siemianowice Śląskie a Miastem Katowice reprezentowanym przez: Krystynę Siejną - Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Mieczysława Żyrka - Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice Na podstawie § 5 pkt 3 oraz § 2 pkt 3 w/w Porozumienia strony ustalają co następuje: § 1. § 2 ust. 22 Porozumienia otrzymuje nowe brzmienie: "22 . Jednostkowa miesięczna stawka dotacji udzielana przez Miasto Siemianowice Śląskie na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Siemianowic Śląskich wynosi w 2010 r. 492,42 zł." § 2. Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. § 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie. § 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemlarzach, po dwa dla każdej ze stron. § 5. Aneks podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 7 Porozumienia.

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna

Za zgodność z oryginałem: Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Jacek Guzy

Id: ZUXMV-OMSTN-LUQQR-CYJWH-OLJUO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2592

  aneks nr 5 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie; Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Siemianowice Śląskie reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.258

  aneks nr 4 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie; Wojewody Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/120/07 z dnia 5 marca 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.167.272

  aneks nr 3 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie; Wojewody Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/120/07 z dnia 5 marca 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.814

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.41.622

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

  Ilu maksymalnie może być zastępców burmistrza/prezydenta miasta?

 • Dokument urzędowy

  Prezydent miasta wystawił zaświadczenie nadając mu numer administracyjny oraz podpisując się z imienia i nazwiska , następnie skierował on to zaświadczenie do sądu (...)

 • Omyłka wpisu nazwiska w akcie własności ziemi

  W akcie własności ziemi z dnia 7.11.1977 wydanym przez Prezydenta Miasta Katowice nastąpiła oczywista omyłka wpisu nazwiska. Jaki organ jest następcą prawnym upoważnionym (...)

 • Koszty nekrologu a koszty uzyskania przychodów

  Kancelaria notarialna zamieściła nekrolog w prasie (170 zł) w związku ze śmiercią żony prezydenta miasta. Urząd Miasta w trakcie roku podatkowego jest dla kancelarii (...)

 • Oświadczenie majątkowe prac. samorządowego

  Jestem pracownikiem samorządowym. Do dnia 14 grudnia 2006 r. pracowałam na stanowisku kierownika ośrodka pomocy społecznej, od 15 grudnia 2006 r. jestem specjalistą ds. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.6.101

  porozumienie nr PZE/P-10/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pszczyna; Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 11 października 2010r. w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.6.100

  porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Lubliniecki z dnia 11 października 2010r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.6.99

  porozumienie Dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie; Zarządu Powiatu Lubliniecki z dnia 11 października 2010r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych organizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie przy ul. Topolowej 2

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.6.98

  porozumienie Prezydenta Miasta Jaworzno; Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 7 października 2010r. w sprawie finansowania praktycznej nauki zawodu uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez gminę Jaworzno - miasto na prawach powiatu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.6.97

  aneks nr 1/3 Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki; Wójta Gminy Ciasna; Wójta Gminy Herby; Wójta Gminy Kochanowice z dnia 6 października 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2008 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.