Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1130

Tytuł:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ze skarg Joanny Haider, Kazimierza Pietrek, Kajetana Kansy, Joanny Papaja i Zbigniewa Bajera na Uchwałę Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-21
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 62 pozycja: 1130
Hasła:WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH

Sygn. akt II SA/Gl 866/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2010 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach  w składzie następującym: Przewodniczący      Sędzia NSA Ewa Krawczyk (spr.), Sędziowie                Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska                                   Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka Protokolant              Referent Joanna Wita  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2010 r.  sprawy ze skarg Joanny Haider, Kazimierza Pietrek, Kajetana Kansy, Joanny Papaja i Zbigniewa Bajera  na uchwałę Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 r. nr LIII/517/06 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. stwierdza nieważnoś ć  zaskarżonej uchwały w części dotyczącej terenów położonych w Piekarach Śląskich objętych jednostką  strukturalną  o symbolu planu B19RP, stanowiących działki 356/29, 357/29, 409/32, 410/32, 411/32 mapa 15 d.7; 2. zasądza od Gminy Piekary Śląskie na rzecz każdego ze skarżących kwoty po 300,00 (trzysta) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

ID: CSQXS-HGDFS-LULWR-FXSDO-LQJTR. Podpisany.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.58.947

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie ze skarg Zbigniewa Bajera oraz Jana Franiela na Uchwałę Nr LIII/517/06 Rady Miejskiej w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2030

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Wacława Bajera na Uchwałę Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.424

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ze skargi Sylwestra Pitasa na Uchwałę Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr LIII/569/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazw rondom w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr LIII/561/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr LVI/536/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1129

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr48/XXXII/2009 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 września 2009 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1128

  uchwała nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie Statutu Gminy Tarnowskie Góry

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1127

  uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1126

  uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Mierzęcice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1125

  uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzanowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.