Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1147

Tytuł:

obwieszczenie nr 1 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 1 marca 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu w 2011 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-21
Organ wydający:Prezydent Miasta Sosnowca
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 62 pozycja: 1147
Hasła:OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie: średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu w 2011 roku. Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) ustalam: 1. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Centrum Opiekuńczo - Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie, Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy nr 1 w Sosnowcu ul. mjr. P. Ponurego 9 w 2011 roku w wysokości 3.882,50 zł. 2. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Centrum Opiekuńczo - Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie, Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy nr 2 w Sosnowcu ul. Sucha 21 w 2011 roku w wysokości 3.459,72 zł. 3. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Centrum Opiekuńczo - Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie, Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy nr 3 w Sosnowcu ul. Szczecińska 11 w 2011 roku w wysokości 5.188,70 zł. 4. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Centrum Opiekuńczo - Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie, Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy nr 4 w Sosnowcu ul. Koszalińska 53 w 2011 roku w wysokości 4.241,12 zł. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Sosnowca Kazimierz Górski

Id: XBMVP-TTLXE-STZYG-MYDBT-QEIYE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.727

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Sosnowiec z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1355

  obwieszczenie nr 5 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 20 marca 2012r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 3 w Sosnowcu przy ul. Szczecińskiej 11 w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1356

  obwieszczenie nr 6 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 20 marca 2012r. w sprawie: średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 4 w Sosnowcu przy ul. Koszalińskiej 4 w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1354

  obwieszczenie nr 4 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 20 marca 2012r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 2 w Sosnowcu przy ul. Suchej 21 w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1353

  obwieszczenie nr 3 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 20 marca 2012r. w sprawie: średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 1 w Sosnowcu przy ul. mjr Jana Piwnika Ponurego 9 w 2012 roku.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1146

  zarządzenie nr 145/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 marca 2011r. w sprawie sporzadzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2010 roku, położonych na obszarze Gminy Cieszyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1145

  zarządzenie nr 0050/38/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna, z siedzibą w Tychach przy ul. Kopernika 6

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1144

  zarządzenie nr WZ/0151/49/11 Prezydenta Miasta Jaworzno z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie w roku 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1143

  zarządzenie nr 13/2011 Starosty Myszkowskiego z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca na 2011 rok w Domu Pomocy Społecznej Dla Dorosłych im. Św. Brata Alberta w Poraju ul. Jasna 6. prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1142

  zarządzenie nr 12/2011 Starosty Myszkowskiego z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo?wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka w Myszkowie ul. 11 Listopada 1/41-43A na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.